Arbo wet

In de Arbeidsomstandighedenwet - of kortweg: de Arbowet - staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen. De Arbowet is een zogeheten kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels staan, maar algemene bepalingen over het arbobeleid in bedrijven. De beste manier om aan de Arbo wetgeving te voldoen is om volgens de Nen-Normen te werken. bofree heeft keurmeesters in dienst die u kunnen helpen om een veilige werkomgeving te creëren.

Nen 3140
bofree heeft een certificaat op het gebied van elektrische apparaten. Wanneer u veel electrische apparaten gebruikt of als u veel personeel heeft die gebruik maakt van elektrische apparaten dan dienen deze apparaten gekeurd te zijn. 

Nen 1010
Naast de Nen 3140 is er ook een Nen-norm voor laagspanning-installaties. bofree is gespecialiseerd op het gebied van laagspannings-installaties en kan daarom de klant goed helpen. 

Nen 2484
Wanneer u veel klimmateriaal heeft zoals stijgers en ladders dan is het van belang dat uw personeel veilig gebruik kan maken van het klimmateriaal. Dit kan gedaan worden doormiddel van de Nen 2484 die erop gericht is dat ladders, stijgers en trappen veilig gebruikt kunnen worden.