Software architecture

Steeds vaker horen wij de geluiden van "we moeten meer modulair onze code opbouwen". Vaak is er dan een probleem met de huidige software architectuur. Vroeger werd de code monolithisch opgebouwd. De oorzaak was gewoonlijk dat er niet veel aandacht werd besteed aan een fatsoenlijk ontwerp.

Met de nieuwe Technologieën van Microservice componenten en Event-driven architectuur is het mogelijk om veel problemen op te lossen waar bedrijven tegen aan lopen. 


Big Ball Of Mud
Is een applicatie zoals die vroeger vaak gebouwd werd met één database waarbij steeds meer functionaliteiten toegevoegd worden totdat de applicatie na verloop van meerdere jaren niet meer te onderhouden is. Dit heeft vaak enorme gevolgen voor bedrijven.