C4-model

 Hieronder zal beschreven worden wat er onderzocht wordt op de verschillende niveaus. Om de software architectuur uit te werken is gebruik gemaakt van het C4-model. Dit model beschrijft de architectuur op vier niveaus:

- Context
- Containers
- Componenten
- Code

C4-model is een modelleringstechniek om een architectuur of een software systeem grafisch weer te geven. (Garcia-Holgado, 2020). Op Macroniveau word de context van het C4 model uitgewerkt.  Daarna zal op Meso niveau de containers uitgewerkt worden. Vervolgens zullen op micro niveau de componenten uitgewerkt worden. Waarna in de Proof of Concept de code uitgewerkt wordt.